Predstavitev
Kje se nahajamo?
Kaj vam ponujamo?
Najem poslovnih prostorov
Nakup poslovnih prostorov
Zaposleni
Mreža TC
RITS JV Evropa

RITS
Razvojno, inovacijsko in tehnološko središče Savinjske regije d.o.o., Celje

Kidričeva ulica 24, 3000 Celje
Tel: 03 / 42 44 104
Fax: 03 / 42 44 182
E-pošta: info@rits.si
 

RITS JV Evropa

Program RITS JV Evropa temlelji na modelu RITS:

Model RITS pomeni vzpostaviti infrastrukturo centra za razvoj, znanje in komunikacijsko vozlišče v Savinjski regiji, RITS sedaj predstavlja center in hkrati vir aplikativnega znanja, idej in podpornega podjetniškega okolja.

Hardware – infrastrukturo s sodobno opremo za nemoteno delovanje poslovnih subjektov.  

Software – sistem za poslovne dejavnosti, razvoj in inovacijske povezave med podjetij v mreži RITS podjetij.

 

RITS je zmagovalni model, ki obsega razvoj, poslovno dejavnost in informacijski center.  RITS je stičišče različnih partnerjev, ki koristijo sinergijske učinke s poslovnim sodelovanjem v mreži in skupne logistike na tujih trgih skladno z mednarodnimi projekti.  

 

RITS je inštrument za internacionalizacijo MSPjev (prenos modela RITS) ker je kot model idealna rešitev za MSP-jev (vzpostavitev infrastrukture združitev MSP-jev in ponudbo podpore MSP-jev, da svojo dejavnost lažje  širijo na zunanje trge).

 

Razvojni načrti Mreže RITS – JV Evrope zahteva novi sveži razvojni in investicijski kapital, da bi lahko podjetje v naslednjih 7-letih, uresničila strateške razvojne in poslovne cilje podjetja. RITS d.o.o. bi z razvojem mreže RITS-ev JV Evrope omogočil širjenje in osvajanje novih tržišč tako malim podjetjem v regiji, kot tudi širjenje razvojnih institucij v JV Evropi.

 

V letu 2007 smo naredili prvi korak k uresničevanju strategije Mreže RITS na JV Evrope. Na Kosovem smo z letom 2008 začeli že projektirati stavbo RITS V poslovno-tehnološki coni Shtime.

 

Vabljeni v parnerstvo!

 

 

© 2011, RITS d.o.o.