Predstavitev
Kje se nahajamo?
Kaj vam ponujamo?
Najem poslovnih prostorov
Nakup poslovnih prostorov
Zaposleni
Mreža TC
RITS JV Evropa

RITS
Razvojno, inovacijsko in tehnološko središče Savinjske regije d.o.o., Celje

Kidričeva ulica 24, 3000 Celje
Tel: 03 / 42 44 104
Fax: 03 / 42 44 182
E-pošta: info@rits.si
 

Kaj vam ponujamo

RITS ponuja storitve v zvezi z najemom, prodajo in vzdrževanjem prostorov v stavbi in najem dvoran ter z njimi povezane ustrezne organizacijske storitve.

Vabimo vas v partnerstvo preko programov RITS:

A) Mreža Tehnoloških centrov

B) Internacionalizacija modela RITS na JV Evrope

MODEL RITS:

Ideja projekta RITS je vzpostaviti infrastrukturo centra za razvoj, znanje in komunikacijsko vozlišče v Savinjski regiji, RITS sedaj predstavlja center in hkrati vir aplikativnega znanja, idej in podpornega podjetniškega okolja.

Hardware – infrastrukturo s sodobno opremo za nemoteno delovanje poslovnih subjektov.  

Software – sistem za poslovne dejavnosti, razvoj in inovacijske povezave med podjetij v mreži RITS podjetij.

 

RITS je zmagovalni model, ki obsega razvoj, poslovno dejavnost in informacijski center.  RITS je stičišče različnih partnerjev, ki koristijo sinergijske učinke s poslovnim sodelovanjem v mreži in skupne logistike na tujih trgih skladno z mednarodnimi projekti.  

 

RITS je inštrument za internacionalizacijo MSPjev (prenos modela RITS) ker je kot model idealna rešitev za MSP-jev (vzpostavitev infrastrukture združitev MSP-jev in ponudbo podpore MSP-jev, da svojo dejavnost lažje  širijo na zunanje trge).

 

RITS bo razvijal storitve skladno s Tehnološkim parkom, saj je RITS zametek Tehnološkega parka (slednji je nekakšna nadgradnja RITS-a). Tehnopolis in RITS sta strateško povezani podjetji, ki delujeta z roko v roki, se dopolnjujeta in imata sinergijske učinke. RITS je razvil storitve, ki se nanašajo na najem, prodajo, vzdrževanje, najem dvoran in z njimi povezane ustrezne organizacijske storitve kot so povezovanje ključnih gospodarskih akterjev za za hitrejši razvoj. Tehnološki park pa je začel razvijati bolj napredne storitve skladno s tipskim modelom podpornega podjetniškega okolja.


 

 

© 2011, RITS d.o.o.