Predstavitev
Kje se nahajamo?
Kaj vam ponujamo?
Najem poslovnih prostorov
Nakup poslovnih prostorov
Zaposleni
Mreža TC
RITS JV Evropa

RITS
Razvojno, inovacijsko in tehnološko središče Savinjske regije d.o.o., Celje

Kidričeva ulica 24, 3000 Celje
Tel: 03 / 42 44 104
Fax: 03 / 42 44 182
E-pošta: info@rits.si
 

Predstavitev

RITS d.o.o. se je v letih 2004-2006 uveljavil kot dober model podjetniškega povezovanja.

RITS pomeni razvojno inovacijsko in tehnološko središče. Predstavlja razvojno, poslovno in informacijsko stičišče različnih partnerjev, ki koristijo sinergijo mrežnega poslovnega sodelovanja in skupno logistiko na tujih trgih in mednarodnih projektih. Samostojni nastopi posameznega podjetja ali institucije zahtevajo veliko informacij, znanja in finančnih resursov. Ti so veliko cenejši , hitrejši in optimalnejši, če se združujejo v modelu RITS. Zlasti še, ko se ti modeli povezujejo v omrežje RITS. Model RITS sestavlja objekt, v katerem delujejo poslovni subjekti, programsko pa predstavlja sistem poslovno, razvojno in inovacijsko povezovanje med subjekti, vključenimi v RITS.


DEJAVNOST RITS d.o.o.:

Glavna dejavnost po SKD: 68.2 ODDAJANJE IN OBRATOVANJE LASTNIH ALI NAJETIH NEPREMIČNIN

Matična številka: 1846841

Davčna številka: 37025171


Trenutno RITS ponuja le storitve v zvezi z najemom, prodajo in vzdrževanjem prostorov v stavbi in najem dvoran ter z njimi povezane ustrezne organizacijske storitve.

RITS d.o.o. se osredotoča na dva programa:

A) Mrežo Tehnoloških centrov. 

B) Internacionalizacija modela RITS na JV Evrope.

RITS bo razvijal storitve skladno s Tehnološkim parkom, saj je RITS zametek Tehnološkega parka (slednji je nekakšna nadgradnja RITS-a). Tehnopolis in RITS sta strateško povezani podjetji, ki delujeta z roko v roki, se dopolnjujeta in imata sinergijske učinke. RITS je razvil storitve, ki se nanašajo na najem, prodajo, vzdrževanje, najem dvoran in z njimi povezane ustrezne organizacijske storitve kot so povezovanje ključnih gospodarskih akterjev za za hitrejši razvoj. Tehnološki park pa je začel razvijati bolj napredne storitve skladno s tipskim modelom podpornega podjetniškega okolja.


 

© 2011, RITS d.o.o.